NAK 2021 - pasica

7. konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov ‒ NAK 2023


NAK 2023 je namenjen učiteljicam in učiteljem naravoslovnih predmetov in predmetov z naravoslovnimi vsebinami od razredne do srednješolske stopnje ter laborantkam in laborantom za naravoslovne predmete.

Poudarek letošnje konference bo na podnebnih spremembah ter aktualnih novostih, na inovativnih pristopih k proučevanju in učenju s trajnostnjo v najširšem smislu v ospredju:

  • od trajnostne mobilnosti,
  • energetike,
  • trajnostnega potrošništva,
  • trajnostnega ravnanja z odpadki,
  • etike

Konferenca bo potekala v luči razvijanja naravoslovne pismenosti: spodbujanju vertikalnega in horizontalnega povezovanja vsebinskih in procesnih znanj ter spretnosti; izmenjavi izkušenj ter predstavitvi obetavnih praks in strokovnem druženju.

Arhiv minulih NAK konferenc

NAK 2023: Z znanjem in ravnanjem naslavljajmo podnebne spremembe in trajnostnost


Datum dogodka: 17. – 18. april 2023 
Kraj: Kongresni center Thermana Laško

V sodelovanju s projektom Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Dogodek delno financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

Program