3D modeliranje celice z orodjem SketchUp

Andrej Šafhalter, OŠ Anice Černejeve Makole

V delavnici bo prikazan način modeliranja celice pri biologiji ali naravoslovju s programsko opremo za 3D modeliranje ter možnosti uporabe tudi pri ostalih predmetih. Udeleženci bodo spoznali osnove programa za 3D modeliranje, zmodelirali celico, dodali napise k posameznim delom celice ter naredili animacijo. Datoteko bodo naložili v spletno bazo 3D Warehouse in celico prikazali v obogateni resničnosti (AR) v realnem prostoru. Za udeležbo na delavnici ni potrebno predhodno poznavanje programa za 3D modeliranje. Nekaj besed bo namenjenih virtualni resničnosti in obogateni resničnosti ter razlikam med njima. Prav tako bo prikazana možnost iskanja podatkov s pomočjo umetne inteligence. Zaželeno je, da imajo udeleženci na računalnikih predhodno nameščen program SketchUp (npr. verzijo Make 2017), mobilni telefon in Gmail račun.