3D tiskanje pri pouku tehnike in tehnologije

Primož Trček, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Živimo v digitalni družbi. Otroci v šolo prihajajo z vedenjem in izkušnjami o tehnologijah, ki so povezane z razvojem digitalnih naprav. Zato se jim tudi šola ne more izogniti. Padec cen naprav je omogočil, da se z njimi spoznajo že doma. Strateški slovenski dokumenti in tudi predmetni dokumenti tehnike in tehnologije (TIT) vsebujejo predloge za posodobitev spoznavanja novih tehnologij, kot so 3D tisk in lasersko rezanje. Dilema, ali v šoli dopustiti uporabo različnih novih tehnologij, tudi tistih, ki zmanjšujejo obseg manualnega dela in s tem tudi treninga, ki posega na področje fino motorike, je nesmiselna. V učnih načrtih je potrebno določiti ustrezen obseg uporabe novih tehnologij ob zavedanju, da nam te ponujajo tudi možnost razvijanja ustvarjalnosti, sodelovanja, kritičnega mišljenja za reševanje avtentičnih problemov. Pred učitelji stoji današnjega časa stoji izziv, kako pripraviti učence za poklice prihodnosti. Kako bodo znali uporabiti tehnologije, ki še niso razvite, če v šolskem sistemu ne spoznajo niti novejših tehnologij, ki so že v uporabi? V prispevku bom prikazal težave s katerimi se srečujemo učitelji pri vpeljavi 3D tiska v pouk TIT. Na kakšen način in kako vpeljati 3D tisk n katere predmetne cilje in standarde je možno uresničevati s to tehnologijo pri pouku TIT. Prikazal bom, kako uporabiti didaktične, metodične pristope in strategije na primeru avtentičnih nalog z uporabo ustvarjalnega reševanja problemov in kritičnega mišljenja.