Biorazgradljivi polimerni izdelki – primeri enostavne priprave materialov/izdelkov v laboratoriju

Irena Pulko, Klementina Pušnik Črešnar in Lara Gosak, FTPO

Sinteza polimerov in polimernih materialov je v industrijskem merilu dokaj zahtevna in se zanjo, ob doslednem spremljanju procesnih parametrov, potrebuje specifična oprema. Sintezo določenih polimerov pa lahko izvedemo tudi v manj nadzorovanem okolju in z osnovno opremo. Na delavnici bomo pripravili različne biosnovane in/ali biorazgradljive polimerne materiale oz. izdelke, in sicer bomo pripravili termoplastični škrob, žogico skokico in »slime«. Priprava polimerov/izdelkov, ki bodo predstavljeni se lahko izvede domala v vseh osnovnošolskih in srednješolskih laboratorijih.