Druga učiteljska izmenjevalnica

Moderator: Alex Wirth

• Ekosistemske storitve v travniških sadovnjakih, Marjeta Bagola, SZŠ Murska Sobota
(Powerpoint datoteka )

• Trajnostno ozaveščanje dijakov, nižje poklicnega izobraževanja, pri pouku matematike in osvajanje novih znanj o obnovljivih virih energije preko matematičnih nalog, Miha Simončič,  STPŠ Trbovlje (Powerpoint datoteka )

• Mednarodna videokonferenca z NASO – osveščanje o podnebnih spremembah, Primož Trontelj, OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled (Powerpoint datoteka )

• Tehniški dan: vzgoja potrošnika – vpliv tekstilne industrije na okolje in kaj lahko storimo, Danica Mati Djuraki, OŠ Naklo
(Powerpoint datoteka )

• Zračni tlak, Tadeja Klenar, OŠ Mirana Jarca Ljubljana (Powerpoint datoteka )

• Povezovanje delcev in povezovanje znanja Ajda Medvešek, OŠ Ivana Skvarče
(Powerpoint datoteka )