E-učno okolje pri poučevanju biologije

Andreja Špernjak, FNM UM

Informacijsko komunikacijska tehnologija nam na vsakem koraku omogoča dostop do informacij, hitrejše opravljanje dela, lajša medsebojno komunikacijo, zato jo s pridom lahko uporabimo tudi v biološkem e-učnem okolju. V že poznanem The Pedagogy Wheel lahko najdemo množico aplikacij, s katerimi lahko ustvarimo različna e-učna okolja, za različne namene in za razvoj znanja na različnih kognitivnih nivojih. Izbira e-učnih okolij je ključnega pomena, ko pri naravoslovnih disciplinah trčimo v praktično delo, kjer nam ne zadostujejo aplikacije, lahko pa so v pomoč za hitrejši zajem podatkov in analizo rezultatov. Slednje pa nikakor ni dovolj brez interpretacije in argumentacije, ker je v procesu učenja učitelj izredno pomemben. Slednjo trditev bom podkrepila z izsledki raziskave, kjer so učenci v večini potrdili trditev, so jim izbrana e-učna okolja všečna za samostojno učene, a si želijo učiteljeve prisotnosti, da bi ga pri nerazumevanju lahko kaj vprašali. Celovitosti biološkega učnega procesa ne more zagotoviti nobena aplikacija ali e-učno okolje in tudi učitelj ne, če ni razvoja ročnih spretnosti, kompetence podjetnosti, kritičnega in logičnega mišljenja, zato je tehnologija še vedno kot pomoč izobraževanju in ne nadomestilo dobrega učitelja.