Ekološki odtis

Nataša Beltran, Stritih d.o.o.

Ekološki odtis predstavlja celostni kazalnik okolja, ki odseva porabo naravnih virov v okviru nosilne sposobnosti planeta (iz vidika razpoložljivosti in obnove naravnih virov). Vse to izraža iz perspektive potrošnika v svetovnem, državnem regijskem in osebnem merilu. Ekološki odtis zajame življenjski slog in navade potrošnikov, kot so npr. prevoz, uporaba energije, prehrana, itd. Predstavlja tudi enega od okoljskih kazalcev ARSO in je kot kazalnik vključen v Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2020-2030 in v Strategijo razvoja Slovenije 2030. Poznavanje ekološkega odtisa je pomembno za razvoj sistemskega mišljenja in razvoj kompetenc za uresničevanje trajnostnega razvoja in zelenega prehoda.

Predstavitev bo vsebovala razlago osnovnih teoretičnih pojmov, kot so: biokapaciteta, globalni hektarji, kategorije ekološkega odtisa in potrošnje ter svetovni dan ekološkega dolga. Predstavljene bodo tudi trenutne vrednosti ekološkega odtisa Slovenije in posameznih statističnih regij. V duhu proaktivnega delovanja bodo izpostavljeni tudi možni ukrepi za zmanjševanje ekološkega odtisa na nacionalni, regionalni in osebni ravni.