Ekosocialno izobraževanje v času podnebne krize

Maja Vrčon, projekt Učilnica za življenje

Projekt Učilnica za življenje je EUKI, evropska pobuda za podnebje, ki deluje pod okriljem nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU), izbrala izmed 194 prijavljenih projektov s celotne Evrope in tudi finančno podprla. Vodilni partner projekta je Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, ki skupaj s partnerjem projekta, Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, izvaja projektne aktivnosti. V času podnebne krize in nujnosti ukrepanja, želimo s projektom Učilnica za življenje okrepiti in inovirati slovenski šolski sistem, da bo vzgajal in opolnomočil generacije proaktivnih posameznikov. Posameznikov, ki bodo razumeli kompleksnost, imeli celostno razumevanje o podnebju in trajnosti ter empatijo do svojega družbenega in naravnega okolja. Učilnica za življenje je projekt širšega javnega interesa, saj bo posredno dosegel generacije mladih, ki se bodo soočale s posledicami podnebnih sprememb. Pristopi in vsebine v okoljski vzgoji, ki se jih je v šoli uporabljajo še pred nekaj desetletji, za ta čas, ko se soočamo s kompleksnimi izzivi in nepredvidljivimi, nenadnimi spremembami, so v veliki večini zelo pomanjkljiv in nerelevantni. Drugačni pristopi k izobraževanju, razviti že pred desetletji, se vse bolj uveljavljajo tudi v javnem šolstvu in od učiteljev zahtevajo drugačno vlogo od tiste, ki so jo vajeni. Učitelj si mora nadeti klobuk bodisi mentorja, facilitatorja ali aktivatorja učenja. Literature in teoretičnih podlag, ki naj bi učiteljem pomagala pri takem učnem kontinuumu je precej, žal pa je konkretnih orodij in sistematičnih napotkov za to še vedno premalo. Na srečo so nevladne organizacije, tranzicijska gibanja, ekovasi in skupnostne iniciative v Evropi in po svetu ves ta čas razvijala orodja, metode in vsebine, ki so tako celostni, da jih s pridom lahko uporabimo tudi v učilnici in v podporo facilitatorjem učenja.