Energetska revščina in varčevanje z energijo v kontekstu energetske krize in podnebnih sprememb

Tomislav Tkalec, MOPE

Slovenija je ena redkih držav v EU, ki ima sprejeto definicijo energetske revščine. Glede na definicijo naj bi bilo v Sloveniji v letu 2022 7,2 % gospodinjstev energetsko revnih. V splošnem energetska revščina pomeni, da si gospodinjstvo težko ali pa ne more zagotoviti osnovnih energetskih potreb (električne energije ter ogrevanja prostorov in vode). Ključni vzroki zanjo so povezani z dohodkom, energijsko neučinkovitostjo stanovanj ter z višanjem cen energije. Ključni ukrepi za naslavljanje problematike so infrastrukturni in drugi ukrepi varčevanja z energijo in učinkovite rabe energije, pa tudi ukrepi s področja socialne in stanovanjske politike. V Sloveniji se izvajajo programi in ukrepi, ki naslavljajo energetsko revščino, tema je kot pomembna prepoznana tudi v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. Tema energetske revščine postaja vse bolj aktualna tudi zaradi energetske krize ter potrebe po zelenem prehodu v kontekstu naslavljanja podnebnih sprememb.