Energetska učinkovitost

Marko Matkovič, Damir Stančić in Stane Merše, IJS

Raba energije je neločljivo povezana z ustvarjanjem in napredkom človeka oziroma z razvojem družbe na sploh. V kolikor bi radi izvedeli, kako razvita je izbrana dežela, lahko namesto finančnih kazalnikov pogledamo specifično rabo energije njenih prebivalcev in s presenetljivo točnostjo bomo izvedeli to, kar smo iskali. Povedano tako se zdi, da je trajnostni razvoj človeštva trdovratna iluzija neomejene razpoložljivosti omejenih virov energije, ki so po vrhu vsega sila neenakomerno porazdeljeni. Omenjena dilema bo predstavljala avtorjevo izhodišče za izpostavitev ključnega pomena energetske učinkovitosti (poleg uporabe obnovljivih in alternativnih virov energije) na edini možni poti v vzdržno prihodnost. Energetska učinkovitost bo predstavljena v luči zniževanja emisij toplogrednih plinov oziroma preko dosedanjih prizadevanj mednarodne skupnosti, EU in Slovenije. Predavanje se bo osredotočilo na rabo energije v Sloveniji, kjer si bomo ogledali nekatere izpostavljene ukrepe učinkovite rabe energije po sektorjih. V zaključku bo avtor predstavil pričakovano rabo energije v tipičnem slovenskem gospodinjstvu in pojasnil, zakaj so s stališča energetske učinkovitosti stavbe deležne še posebne pozornosti.