Epikurjev vrt in okoljska vzdržnost

Sofija Baškarad, ZRSŠ

Živimo v času, ko se sprašujemo, kako naprej, saj se nekatere posledice sedanjega antropocentričnega in netrajnostnega razvoja odražajo tako v naravnem okolju kot tudi v družbi. Potrošniško naravnan način življenja predstavlja resno grožnjo prihodnjim rodovom, in to ne le človeškim. Pri iskanju odgovorov na izzive sodobnega časa nam filozofija ponuja dobra orodja za razmišljanje o svetu in o načinu, kako v njem živeti. Tako nam pri tem lahko pomaga Epikur. Še posebej v navezavi na pogoste krize, ki smo jim priča v zadnjih letih, nam njegova filozofija pomaga najti naš duševni mir. V času podnebnih sprememb in nenehne ekonomske usmerjenosti nas poziva, da živimo v skladu z razmišljanjem, ki ga povzema geslo \”Manj je več\”.