Erasmus+ projekt RECOM: začetno učenje programiranja preko spleta s simulacijami programiranja krmilnikov Arduino

Slavko Kocijančič, PEF UL

Za učenje računalniškega programiranja še posebej velja rek »vsak začetek je težak«. Ena od težav je tudi motivacija za računalniško programiranje, ko pa preko spleta dobimo veliko programov oz. aplikacij brezplačno. Globalno gledano pa programerjev primanjkuje, še posebej na inženirskem oz. tehnološkem področju.

Z namenom, da bi za računalniško programiranje motivirali bodoče inženirje/tehnike, na Pedagoški fakulteti sodelujemo kot partner pri Erasmus + projektu z akronimom RECOM. Glavni rezultat projekta je nabor interaktivnih vsebin dosegljiv v okolju Moodle, ki je prilagojen tehniškim temam. Ker pa je spekter tehniških disciplin širok, smo interaktivne učne enote projekta RECOM na Pedagoški fakulteti nadgradili s primeri in projektnimi izzivi, ki so povezani s t.i. fizičnim računalništvom.

Pri pripravi nadgradnje rezultatov projekta smo se oprli na cenovno dosegljive programirljive krmilnike iz nabora odprtokodnega razvojnega okolja Arduino, integrirano programsko okolje Arduino IDE in program za simulacijo krmilnikov SimulIDE.

Na konkretnih primerih bomo demonstrirali, kako povezati splošne vsebine računalniškega programiranja preko navideznega fizičnega računalništva s ciljem, da je končna realizacija delujoč in ne navidezen končen projekt učencev. Udeležence bomo tudi povabili na slovenski dogodek projekta RECOM, ki ga bomo izvedli v maju kot enodneven seminar brez kotizacije. Udeleženci seminarja bodo prejeli brezplačno zbirko gradnikov za okolje Arduino.