Etični vidik podnebnih sprememb

Tomaž Grušovnik, PEF UP

Podnebne spremembe skupaj s splošno antropogeno degradacijo okolja zagotovo spadajo med največje izzive človeštva v 21. stoletju. Zaradi tega dejstva se s tem izzivom ubada veliko različnih znanstvenih disciplin, neumorno pa se iščejo tudi tehnološke rešitve problematike. Podnebne spremembe, v kolikor so povzročene s strani človekove aktivnosti, pa je sicer moč motriti tudi iz etiškega vidika. Predavanje bo udeleženke in udeležence najprej seznanilo z etiko kot filozofsko disciplino in pri tem izpostavilo posebnosti etiškega premisleka v njegovi različnosti od družboslovnih in sorodnih analiz. Po opredelitvi etike kot normativne discipline, ki se ukvarja z upravičevanjem človekovega ravnanja glede na pojme dobro in pravično, bo sledila analiza izbranih trditev, ki opisujejo in vrednotijo okoljske spremembe. S pomočjo te analize bo predavatelj udeleženkam in udeležencem predstavil tri osnovne moralne teorije s področja okoljske etike, in sicer deželsko etiko Alda Lepolda, globoko ekologijo Arneta Naessa in socialno ekologijo Murraya Bookchina. Sledil bo še kratek razmislek o moralni motivaciji in primerih okoljskega zanikanja.