Globalno učenje in trajnostni razvoj

Klavdija Šipuš, ZRSŠ

V predavanju bomo povezali temeljna izhodišča in poudarke, ki jih v šolskem prostoru naslavljata koncepta globalnega učenja oziroma globalnega izobraževanja in trajnostnega razvoja. Oba sta kompleksna in vključujeta celostno, vseživljenjsko, aktivno, participativno, izkustveno in transformacijsko/transformativno učenje, s poudarkom na nujnih spremembah v našem vrednotnem sistemu in delovanju. Orisali bomo nekatere inovativne učne prakse, ki vključujejo pomen kritičnega in sistemskega mišljenja ter refleksije pri ozaveščanju in spreminjanju naše vloge v globalnem svetu, uporabo etičnih dilem pri pouku, razumevanje vzrokov in posledic globalnih tem ter priložnosti aktivnega vključevanja in sodelovanja pri naslavljanju in razreševanju temeljnih izzivov človeštva in okolja.