Kemija in računalnik – zaveznika v boju proti raku

Urban Bren, FKKT UM

Molekularno modeliranje in računalniške simulacije postajajo uveljavljeni pristopi v moderni kemijski znanosti. So komplementarni laboratorijskemu eksperimentu in ga razlagajo, osmišljajo ter pogosto celo usmerjajo. Molekularnemu modeliranju in računalniškim simulacijam pa priznavamo tudi prediktivno oziroma napovedno vrednost. Laboratorijski eksperiment torej nadomeščajo, kadar imamo opravka z dragimi spojinami, nevarnimi (strupenimi, karcinogenimi ali eksplozivnimi) kemikalijami ter pogoji tlakov in temperature, ki jih na Zemlji le stežka poustvarimo. V predavanju bo kot primer predstavljeno molekularno modeliranje procesov zgodnje karcinogenze aflatoksina B1 – najmočnejšega poznanega naravnega karcinogena.