Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Biotska pestrost v slovenskih in nemških gozdovih

Anita Danč Ismajlovič, OŠ Janeza Kuharja Razkrižje

Izkušnje pri reševanju avtentičnih problemov v projektih Erasmus+

Leta 2019 smo se na naši šoli odločili, da učitelji razširimo svoja obzorja in se profesionalno razvijamo tudi s povezovanjem z učitelji in učenci v tujini. Tako smo oblikovali dva Erasmus+ projekta. En je namenjen strokovnim delavcem v obliki strukturiranih tečajev in izobraževalnega obiska na Finskem.  Projekt smo zasnovali z namenom, da učitelji nadgradimo svoje znanje v razvijanju sodobnega poučevanja z vključitvijo pozitivne psihologije in tako učinkoviteje skrbimo za dobro počutje naših otrok. Drugi projekt pa vključuje sodelovanje učencev in učiteljev s šolo iz Nemčije. Predstavila bom primer terenskega dela učencev v mešanih skupinah, ki so raziskovali biotsko pestrost v slovenskih in nemških gozdovih. Učenci so primerjali pokritost obeh držav z gozdovi in kritično vrednotili ter primerjali rezultate terenskega dela. Opisano meddržavno sodelovanje je primer reševanja avtentičnih okoljskih problemov in krepitev okoljske ozaveščenosti ter spreminjanje okoljskega vedenja mladih. Spodbujanje sodelovanja otrok različnih držav prispeva k temu, da se mladi povezujejo in širijo skupne ideje ter vizijo za lepšo prihodnost našega planeta. Učenci na osnovi primerjave naših gozdov z gozdovi v Nemčiji dobijo učinkovitejši pogled v pomen gozdov in posledice, ki pestijo ob njihovem krčenju.