Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Je zelenjava lahko nadomestilo za plastiko?

N. Poljanšek, OŠ Preska

Na OŠ Preska smo učiteljice v okviru projekta ATS STEM za učence pripravile dva sklopa, v katerih so učenci pri matematiki, fiziki, kemiji in tehniki razvijali veščini sodelovanje ter reševanje problemov. V prispevku je predstavljen prvi sklop z naslovom Je zelenjava lahko nadomestilo za plastiko.

Predstavljeno je, kako so bili učenci usmerjeni in vodeni pri reševanje problema, ki je povezan z onesnaženostjo okolja s plastiko. Povzeto je, kako so učenci razvijali in vrednotili veščino sodelovanja ter kako so ob koncu sklopa ob podpori učiteljice sooblikovali kriterije uspešnosti za reševanje problemov. Predstavljena so enostavna, praktična ter uporabna IKT-orodja ter spletno okolje, ki so ga uporabljali učenci. V prispevku imajo zadnjo besedo učenci, ki povedo, kaj so pri drugačni obliki učenja pridobili/se naučili.