Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Kako izboljšati življenje stanovalcev CSO Medvode?

Marija Oblak, OŠ Preska

Na OŠ Preska smo v okviru projekta ATS STEM, medpredmetno zasnovali in izvedli dve STEM učni enoti, kjer so učenci 8. razreda, v okviru dveh naravoslovnih dni ter pri predmetih TIT, MAT, KEM in FIZ, reševali realne probleme s sodelovanjem in tako razvijali prečni veščini sodelovanje in reševanje problemov.

V prispevku bo predstavljeno, kako so učenci z uporabo inženirskega pristopa in elementi formativnega spremljanja veščin, ob podpori različnih IKT orodij (ZOOM, spletna učilnica Moodle, Padlet, Google document in Google forms), sodelovalno reševali problem 2. STEM učne enote z naslovom »Izboljšajmo življenje stanovalcev CSO Medvode« ter hkrati vrednotili omenjeni prečni veščini. 

Predstavljeni sklop smo v devetih šolskih urah izvedli delno na daljavo ter v živo. Za rešitev, iz strani učencev izpostavljenega problema, so učenci samostojno izdelali različne izdelke (visoka greda, dva mini vrtička ter različne družabne igre) in jih izročili stanovalcem CSO Medvode. Na ta sklop smo še posebej ponosni, saj smo uspeli povezati našo šolo z lokalno skupnostjo ter v težkih korona časih polepšati dneve starostnikom.