Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Kako razvijati računalniško mišljenje pri reševanju problemov

Radovan Krajnc, ZRSŠ

Mnogi šolski strokovnjaki menijo, da je za polnopravno sodelovanje v digitalni družbi računalniško mišljenje enako pomembno kot branje, pisanje in računanje. V prispevku bomo osvetlili definicijo računalniškega mišljenja ter katera znanja in veščine mora imeti učitelj, da bi lahko podpiral učence pri razvijanju njihovega računalniškega mišljenja. Razvijanje računalniškega mišljenja se lahko prične spodbujati od vrtca dalje, pri tem pa mora učitelj/vzgojitelj upoštevati razlike v razvojni stopnji otrok, prilagajati dejavnosti in probleme interesom otrok in vedeti katere elemente računalniškega mišljenja bo z izbrano dejavnostjo razvijal. Z razvijanjem računalniškega mišljenja razvijamo tudi tudi zmožnost reševanja problemov, kritičnega mišljenja, dela s podatki in izdelave modelov realnosti. Prikazali bomo primere, kjer se učenci učijo formulirati problem tako, da del ali celo rešitev izvede računalnik ali drugo digitalno orodje. Prikazali bomo orodja za urjenje prepoznavanja vzorcev in sestavljanje algoritmov, ki rešijo določen problem. Prikazali bomo kje se učenje z raziskovanjem prekriva z računalniškim mišljenjem in kako zasnovati avtentične probleme, ki bodo učencem blizu in jih bodo sposobni rešiti.