Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Kako skozi STEM učne enote sistematično razvijati prečne veščine?

Bernarda Moravec in Simona Kumer, ZRSŠ ter B. Čampelj, MIZŠ

STEM lahko razumemo kot povezovanje naravoslovja, tehnike in tehnologije ter matematike ali kot integriran pristop k poučevanju. Omogoča reševanje avtentičnih problemov in podpira razvoj prečnih veščin. V projektu ATS STEM (Assessment of Transversal Skills on STEM/Vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju) smo v skladu s konceptom projekta razvijali STEM-učne enote, kjer smo po korakih reševanja realnih problemov sistematično razvijali prečne veščine učencev. Razvoj prečnih veščin smo formativno spremljali in vrednotili z digitalnimi orodji. Pri izbiri digitalnih orodij je bilo pomembno, da so le-ta uporabna, funkcionalna, praktična in prilagodljiva. Ključne prečne veščine, ki smo jih razvijali, so bile: reševanje problemov, kritično mišljenje, sodelovanje in komunikacija, samouravnavanje, inovativnost in ustvarjalnost, predmetne veščine in kompetence ter druge. Veščine smo razvijali s pristopi kot, so npr. problemski pristop, učenje z raziskovanjem, sodelovalno učenje, inženirski pristop in drugi pristopi, ki spodbujajo aktivno učenje. V interaktivnem predavanju bomo ob različnih konkretnih primerih osvetlili kako načrtovati STEM-učne enote, kako s pomočjo digitalne tehnologije spremljati razvoj prečnih veščin pri učencih, in predstavili izkušnje vključenih v projekt.