Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Kako z digitalnimi tehnologijami podpirati korake reševanja avtentičnih problemov

Samo Brezovnik, PEF, FNM UM in Andreja Klančar, PEF UP

Razvoj digitalnih tehnologij in digitalizacija družbe vplivata na spreminjanje izobraževalnih praks in vse širše vključevanje digitalnih tehnologij v proces izobraževanja. To poteka z namenom enostavnejšega in učinkovitejšega pridobivanja znanja ter razvoja veščin za učinkovito reševanje problemov in s tem prilagajanja novostim v prihodnosti. V sklopu projekta NA-MA poti smo posebno pozornost namenili vlogi in pomenu digitalnih tehnologij pri razvijanju zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z namenom uresničevanja ciljev učnega procesa, to kar predstavljamo v prispevku, kjer se prepletata dva različna namena izvajanja dejavnosti – s premišljeno rabo digitalnih tehnologij lahko bolj učinkovito razvijamo zmožnosti reševanja avtentičnih problemov in s tem ciljev učnega procesa, hkrati pa skozi proces reševanja avtentičnih problemov spodbujamo razvijanje digitalnih kompetenc (učencev). V ta namen smo v delovnem timu projekta NA-MA POTI pripravili nabor digitalnih tehnologij (izobraževalnih aplikacij, programov in okolij), ki jih lahko učenci uporabljajo za prepoznavanje in razumevanje problemov, samostojno raziskovanje, uporabo in sintezo različnih znanj, sodelovanje ter kritično vrednotenje postopkov reševanja in rezultatov. Digitalne tehnologije so nam lahko v pomoč in podporo v vseh fazah reševanja avtentičnih problemov: v fazi predpriprave, uvida v problemsko situacijo, načrtovanja, izvedbe, poizvedovanja ter v fazi izboljšav. V prispevku predstavljamo način uporabe in vrste sodobnih tehnologij, ki jih lahko uporabimo v posamezni fazi reševanja avtentičnih problemov. Prav tako predstavimo razvijanje zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami po vertikali (od vrtca do srednje šole).

Vzgojitelji in učitelji smo poleg doseganja ciljev učnega načrta odgovorni tako za vsebinsko kot tudi procesno razvijanje digitalnih kompetenc učencev. Z razvijanjem le-teh jih opolnomočimo za rabo digitalnih tehnologij v njihovem življenju. Pri tem sta nam vodilo Evropski digitalni okvir kompetenc za državljane (DigComp 2.1) in Digitalni kompetenčni okvir za izobraževalce (DigCompEdu).