Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Kemitiviti za utrjevanje in ponavljanje vsebin

Tjaša Mrak, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici

V učnem procesu naravoslovja se vedno pojavljajo novi pojmi, definicije, zakonitosti itd., ki jih morajo učenci osvojiti, poznat in tudi znati razložiti. Učitelj ob preverjanju znanja potrebuje povratno informacijo o razumevanju in napredovanju posameznih učencev, kot osnovo za nadaljnje načrtovanje pouka.

V šolskem letu 2020/21 sem učencem ob koncu šolskega leta pripravila kratko igro s pomočjo katerega lahko preverijo svoje znanje oziroma znanje utrjujejo. Prav tako pa lahko z opazovanjem igre dobi povratno informacijo o znanju učencev tudi učitelj. 

V prispevku bo predstavljena igra kemitiviti po vzoru aktivitija. Prednost igre je v tem, da so vključeni vsi učenci. Tako tisti, ki so pri predmetu boljši in tudi tisti slabši, ki se običajno med poukom niti nočejo izpostavljati, pri igri vsi sodelujejo. Igra tudi poveča aktivnost učencev, saj če so učenci v skupinah niso odvisni samo od sebe ampak tudi ostalih. Igra ugodno vpliva na pozornost učencev, saj učenci pri takih dejavnostih raje sodelujejo kot pri formalnih oblikah pouka.