Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Kurnice kot izhodišče za razvijanje kritičnega mišljenja

Marjeta Kolbl, OŠ Brinje Grosuplje

Ste se že kdaj vprašali kako in kje živijo kokoši nesnice? Res veste kaj pomeni izraz baterijska reja? Je hlevska reja res kokošim nesnicam prijazna reja? V predstavljeni aktivnosti sem učence spodbujala v kritične mislece s poudarkom na skrbi za odgovoren odnos do narave in okolja. Ura je načrtovana kot blok ura. Učenci sprva preverijo svoje predznanje o različnih vrstah jajc, ki jih običajno kupujemo v trgovinah. Nato učenci v skupinah preberejo tri različna besedila na temo reje kokoši nesnic. Viri besedil so: dva spletna članka iz časopisov Dnevnik in Žurnal 24, ter knjiga Reja kokoši in piščancev založbe Kmečki glas. Glede na prebrana besedila oblikujejo kriterij za razvrščanje načinov reje kokoši nesnic. Sledi razprava ob kateri jih opozorim na razlike med mnenjem, dejstvom in argumentom. Učenci v skupinah nadaljujejo z delom in na podlagi prebranih besedil zapišejo prednosti in slabosti posamezne reje kokoši. Sledi poročanje skupin in debata v kateri lahko vsak učenec sodeluje s postavljanjem vprašanj. Ob koncu razprave vsaka skupina napiše svoje mnenje o pridelavi jajc ter z argumenti podprejo ali ne podprejo baterijske reje jajc.  V kolikor se učenci v skupini ne strinjajo med seboj, lahko oblikujejo različna mnenja. Sledi oblikovanje načrta kako bi učence na šoli spodbudili k uporabi ali neuporabi jajc iz baterijske reje.