Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Načrtovanje bioloških sistemov – možnosti in uporaba

Roman Jerala, Kemijski inštitut

Znanost je na področju ved o življenju v zadnjih desetletjih izjemno napredovala. Danes smo sposobni določati prostorsko strukturo biomakromolekul kot so proteini in njihovi kompleksi, znamo določati genom človeka in številnih drugih organizmov, vedno bolj razumemo delovanje sistemov kot je imunski odziv ter procesov kot je nastanek raka, vzrok nevrodegenerativnih bolezni in podobno. Poleg večjega razumevanja pa lahko to znanje in tehnologijo uporabimo za nove načine zdravljenja. Biološka zdravila so že dobro uveljavljena, sedaj pa prihajajo genske in celične terapije ter pristopi sintezne biologije, s katerimi lahko spremenimo biološke sisteme ali pripravimo umetne sisteme z zanimivimi lastnostmi. Za številne genetsko pogojene bolezni  doslej ni bilo znanega zdravila. Zdaj pa se bližamo času, ko bo možno pozdraviti dejanski vzrok nekaterih dednih bolezni ter več vrst raka. Pri slednjem so zelo učinkoviti pristopi sintezne biologije s katerimi lahko spremenimo lastnosti celic, kot so takoimenovana CAR T celična terapija, kjer se odpira veliko priložnosti. V predavanju bo avtor predstavil nekaj dosežkov slovenske sintezne biologije, ki odpirajo obetavne smeri razvoja.