Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Od konkretnega k abstraktnemu: delo z naravnimi materiali in terensko delo

Iztok Tomažič, BF UL

Delo z naravnimi materiali in terensko delo sta najbolj avtentična pristopa, ki omogočata učencem in dijakom poleg pridobivanja novih znanj tudi razvoj spretnosti in oblikovanja pozitivnih stališč do narave in naravoslovja. Prav zato je v učnih načrtih Naravoslovje in Biologija v osnovni šoli ter Biologija v gimnaziji določen delež pouka namenjen razvijanju procesnih znanj, ki se jih razvija znotraj vseh vsebinskih sklopov in se na tak način poveže razvoj naravoslovnih spretnosti in veščin z biološkimi vsebinami. Delo z naravnimi materiali in terensko delo (četudi le teren v bližnji okolici šole) je mogoče v pouk vključiti na različne načine in za različne namene. Vsak od teh ima določene značilnosti. Na predavanju bodo predstavljeni načini in omejitve dela z naravnimi materiali in terenskega dela ter nakazane možnosti za učinkovito vključevanje obojega v poučevanje bioloških vsebin.