Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Od lesnih polizdelkov do izdelkov z elementi formativnega spremljanja

Tamara Kranjc Roškar, OŠ Gornja Radgona

“Najpomembnejša lastnost dobrih učiteljev je, da presegajo običajne pedagoške metode.” Margaret Mead

S primerom dobre prakse pri TIT v OŠ Gornja Radgona ponazarjam drugačno uporabo pristopa praktičnega dela v šolski praksi (v času izobraževanja na daljavo). Učitelji imamo možnost, da kot mentorji, usmerjevalci, spodbujevalci in tudi navduševalci s svojim pristopom poučevanja vplivamo na učence tako, da ohranijo voljo do učenja, odkrijejo svoja močna in šibka področja ter jih razvijajo oz. odpravljajo. Spodbudno, varno in sproščeno učno okolje, kar je ključno izhodišče predstavljenega pristopa, je skupna naloga in odgovornost vseh učiteljev v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Kot učiteljica tehnike in tehnologije sem želela učencem približati praktično delo z malo drugačnim pristopom. Z ustreznimi metodami in oblikami dela sem pri učencih ohranjala motivacijo za praktično delo, zanimanje, iskanje idej in obenem vnašala elemente formativnega spremljanja. V prispevku je predstavljen pristop do dela, navodila učencem, elementi formativnega spremljanja, sodelovalno učenje, krepitev IKT kompetenc,izdelki učencev  in nekatera strokovna spoznanja. Vabljeni k ogledu.