Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Pouk izven učilnice v šoli in/ali pri šolanju na daljavo

Renata Filipič, OŠ V. Vodnika, Ljubljana

Namen prispevka bo predstaviti možnosti izvajanja pouka naravoslovnih predmetov izven učilnice oz. učnega prostora, ko se učenci šolajo na daljavo. Tovrstne aktivnosti so učinkovitejše pri pridobivanju procesnih znanj, s katerimi lahko dosežemo višje taksonomske stopnje pri učencih, kot so sinteza, analiza, ovrednotenje ter ustvarjalnost. Prav tako učencem omogočajo, da krajši čas preživijo v sedečem položaju in pred zasloni. Na predavanju bom predstavila aktivnosti učenja in poučevanja izven učilnice, kot so gradnja modelov atomov in molekul, dokazovanje apnenca v okolici šole ali doma, trdota vode v bližnji okolici, izračun hitrosti vode v bližnjem potoku, spoznavanje drevesnih vrst, travniških rastlin in spomladanskih cvetlic v okolici šole oz. doma.. Znanje, ki ga učenci pridobijo na ta način, je globlje in trajnejše, saj je pridobljeno v gibanju; predvsem pa dosežemo boljše počutje in večje zanimanje za učenje. Udeleženci predavanja bodo imeli možnost nadgraditi sekcijsko predavanje z lastnimi idejami o izvajanju pouka izven učilnice oz. učnega prostora (če gre za šolanje na daljavo).