Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Razvijanje prečnih veščin ob opazovanju bobrov

Peter Jenič, OŠ Otočec

V okviru projekta ATS STEM smo pripravili medpredmetno učno enoto, ki je izhajala iz agende ciljev trajnostnega razvoja. Namen je bil formativno spremljanje in vrednotenje prečnih veščin kritičnega mišljenja ter sodelovanja z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Učna enota je obsegala 20 šolskih ur neposrednega dela z učenci, ki smo jih razporedili med predmete naravoslovja, matematike, tehnike in tehnologije, razredne ure in izvedli v obliki dni dejavnosti. Učenci so sodelovali pri izbri cilja trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Ker v neposredni bližini šole teče potok Lešnica, smo se odločili izbrati cilja Življenje v vodi in Življenje na kopnem. Opazili smo, da je na določenem delu potoka povečana aktivnost družine bobrov. Z učenci smo poskusili ugotoviti ali je bober koristen ali je človeku škodljiva žival ter kako bi pripomogli k zaščiti njegovega življenjskega okolja. Aktivnosti, ki so nam služile za razvijanje in spremljanje prečnih veščin, smo strnili v tri dni dejavnosti – športni, naravoslovni in tehniški dan. Pri športnem dnevu so si učenci ogledali področje potoka Lešnica, kjer je aktivna družina bobrov. Učenci so dokaze aktivnosti fotografirali in naložili v spletno učilnico. Naravoslovni dan smo v celoti izvedli na daljavo v spletni učilnici, kjer smo zbirali dokaze o učenju skozi kvize, videokonferenčno 1.AP; sodelovanje, forum, lekcijo. Pri tehniškem dnevu so učenci zasnovali koncept krmilnic, narisali načrt, premislili ali je načrt dober in kako bi ga lahko izboljšali, na koncu so krmilnico tudi izdelali. Ker smo izvajali izobraževanje na daljavo, same postavitve krmilnic nismo mogli izvesti zato smo se odločili pripraviti virtualno učno pot v aplikaciji Artsteps. Udeležencem lahko predstavim, kako je delo z učenci potekalo, katera orodja smo pri tem uporabljali, na katere izzive smo naleteli in kako smo jih reševali.