Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Sobe pobega in drugi miselni izzivi pri pouku

Tjaša Kampos, OŠ V. Perka Domžale

Obdobje digitalizacije je na področje izobraževanja prineslo veliko novosti in izzivov, s katerimi se učitelji srečujemo pri svojem delu. Eden takih je tudi soba pobega, imenovana »Escape room«. Soba pobega je interaktivna igra, ki v ospredje postavlja detektivsko noto reševanja problemov. Temelji na opazovanju, razmišljanju, komunikaciji ter logičnemu povezovanju in reševanju konkretnih problemov.  Raznoliki miselni izzivi, didaktični elementi ter namigi in uganke popestrijo sobo pobega in povečajo učenčevo motivacijo za delo in učenje. Soba pobega spodbuja sodelovalno učenje, omogoča individualni pristop,  krepi učenčevo ter učiteljevo kreativnost, zato je priljubljena oblika organiziranega dela pri pouku. S skrbno načrtovano sobo pobega lahko realiziramo cilje oziroma dosežemo predpisane standarde znanja v različnih fazah pouka. V prispevku bo na primeru virtualne sobe pobega z naslovom »Pobeg pred norim kemikom in rešitev gradu« predstavljena didaktična vrednost uporabe sobe pobega v procesu učenja.