Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

Spoznajmo cvet malo drugače

Franja Murn, OŠ Boštanj

Pestrost cvetov je učence popeljala v čarobni svet njihove raznolike zgradbe. Da nas čas ni preganjal, smo dejavnosti izvedli v okviru naravoslovnega dne. Šestošolci so postali raziskovalci. Vsak učenec si je izbral enega izmed cvetov, ki ga je najbolj pritegnil. Cvet je postal kriterij, na podlagi katerega so se učenci razdelili v skupine. Sledilo je raziskovanje z opazovanjem. Pri tem so uporabili lupo in mikroskop. Učenci so se urili v risanju skic. Opazili so najmanjšo podrobnost, ki jim je bila do takrat še neznanka. Njihova naloga je bila, da s pomočjo literature in spleta raziščejo ime in pomen opazovanega. Izdelali so kriterije uspešnosti za dejavnost, ki je sledila, in sicer za plakat in model cveta njihove skupine. Nastali so izdelki, ki so prikazali njihovo razumevanje, hkrati pa tudi napake oz. zmote o zgradbi cveta. Svoje delo so učenci predstavili sošolcem, ki so jim posredovali povratno informacijo.  Kot učiteljica smatram, da se učim vsako uro v razredu. Izvedena dejavnost mi je dala vpogled v učenčevo razmišljanje in sklepanje. Skica v 2D obliki pogosto predstavlja napačne predstave, kar sem iz dejavnosti hitro razbrala. V predstavitvi bom nekaj besed namenila ravno izboljšanju že izvedenega naravoslovnega dne in učenju iz napak učitelja in učenca.