Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (14. oktober 2021)

V boj proti koronavirusu z znanjem in eksperimentiranjem

Doroteja Smej Skutnik, OŠ Polzela

Novi koronavirus SARS-CoV-2 je korenito pretresel naš vsakdanji delovni ritem, navade in družbeno življenje. Učenci so bili naenkrat zasuti z goro informacij, nepreverjenih nasvetov, marsikaj je bilo videti tudi zastrašujoče. Vse to je povzročalo strah in stiske. Zato je nastala avtentična učna situacija, v okviru katere so učenci raziskovali značilnosti virusnih delcev iz družine koronavirusov SARS-CoV-2 in iskali različne načine za njihovo uničenje.

Pripravili so zloženko, ki ozavešča o tem, kako se uspešno zaščitimo pred koronavirusom. Izdelali so modele koronavirusa. S pomočjo raziskovalno-eksperimentalnega dela so ugotavljali, zakaj je za preprečevanje okužbe priporočljivo umivanje rok z milom. Pripravili so domače razkužilo ter sredstvo za razkuževanje prostorov.

Dejavnost je učence pritegnila, ker je bila povezana z vsakdanjim življenjem, zato smiselna in vredna truda. Učenci so bili aktivni soustvarjalci učnega procesa. Smiselno so morali uporabiti svoje dosedanje znanje, poiskati nove informacije in vključevati različne veščine reševanja. Razvijali so raziskovalno-eksperimentalni pristop, kritično mišljenje in ustvarjalnost. Učitelj prevzema vlogo mentorja, ki pripravlja in usmerja učni proces. Avtentične učne situacije so dobro motivacijsko sredstvo za delo, hkrati pa pomagajo pri globljem razumevanju naravoslovnih pojavov.