Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

5 v 1 (pet strategij oz. pristopov poučevanja in učenja v enem končnem izdelku)

Zorica Potisk, Gimnazija in srednja šola Kočevje

V prispevku bom predstavila povezavo modernih pristopov pri pouku ITS (interdisciplinarni tematski sklop:(študij okolja, informatika), ki se nehote prepletajo: vzvratno načrtovanje, avtentične naloge, formativno spremljanje, učenje učenja  (PV2P+P) in razvijanje kompetenc podjetnosti v gimnaziji. 

Dijaki 2. letnika so dobili avtentično nalogo, da  kot ambasadorji raziščejo določeno okoljsko problematiko in pridobljeno znanje  uporabijo pri obeležitvi pomembnih  svetovnih dni. V sodelovanju s predstavniki projekta Life lynx smo izvedli delavnico in okroglo mizo na temo velikih zveri, popisovali tujerodne vrste v projektu Life Artemis, obiskali čebelarja in prisluhnili poznavalcu opraševalcev z BF. Dijaki so razmišljali tudi o sodobnem življenjskem slogu in posledicah. Zaradi pouka na daljavo so javnost ozaveščali s pisanjem in objavo člankov v lokalnih časopisih, v programu Pixton pa so v parih  stripovsko ponazorili  izbrano okoljsko problematiko. Pri dijakih smo preverjali predznanje, skupaj odpravljali napačne predstave, sooblikovali merila uspešnosti za vsak ,,ambasadorski podvig’’ in jih s povratnimi informacijami usmerjali k izboljšanju izdelkov. Med kompetencami podjetnosti smo najpogosteje razvijali sodelovanje ter motiviranost in vztrajnost.