Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Avtentičnost pri pouku gospodinjstva

Stojan Kostanjevec, PEF UL

Gospodinjstvo je predmet, pri katerem se obravnavajo vsebine, ki so povezane s številnimi življenjskimi situacijami. Obravnava prehranskih, finančnih ter drugih vsebin, ki so povezane z življenjem posameznika v družinski in širši družbeni skupnosti, ponuja široke možnosti, da se pri pouku gospodinjstva rešujejo avtentični problemi, ki so vključeni tudi v preverjanje usvojenega znanja. Učenci se v domačem in šolskem okolju srečujejo s številnimi življenjskimi vprašanji, katerih vsebina je povezana z vsebinami gospodinjstva. Skrb za bivalni prostor, načrtovanje prehrane, nakupovanje in vzdrževanje tekstilij, finančna pismenost in druge vsebine omogočajo obravnavo s transferjem v življenjske situacije. Izobraževanje, ki vključuje obravnavo avtentičnih problemov, s katerimi se učenci srečujejo v vsakdanjem življenju, prispeva k dvigu motivacije za učenje in trajnejše znanje, ki ga prenašajo tudi v vsakdanje življenje. Pri obravnavi avtentičnih problemov s področja gospodinjstva je pomembno medpredmetno povezovanje in povezovanje z obravnavo trajnostnih vsebin. Preko obravnave avtentičnih problemov lahko razvijamo kreativnost, kritično mišljenje, komunikativnost in kooperativnost, kar se poudarja kot pomemben dejavnik izobraževanja v 21. stoletju.