Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Biološka varnost in bioetika

Nada Kraševec, Kemijski inštitut Ljubljana

V vsakdanjem življenju pogosto uporabljamo in uživamo številne biotehnološke proizvode, nekateri med njimi so tudi produkti genskega spreminjanja. V Sloveniji je bil v letu 2005 sprejet »Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi«, že pred tem pa tudi »Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu«, ki tovrstno delo urejata. V predavanju se bomo seznanili s pojmi, kot so bioetika, biološka varnost, biološka zaščita, biološki dejavnik, gensko spremenjen organizem (GSO), biotehnologija, gensko inženirstvo in sintezna biologija. Na kratko se bomo sprehodili po laboratorijih in pogledali, kako v njih ravnamo z biološkimi dejavniki in GSO. Preden vstopimo v tak ustrezno opremljen zaprti prostor, se najprej seznanimo s pravili ravnanja, kasneje pa potrebno znanje vsako leto osvežimo in nadgradimo z novostmi. Preden pričnemo, za posamezno delo izdelamo podrobno oceno tveganja. Kljub temu, da v laboratorijih upoštevamo pravila dobre mikrobiološke prakse in postopkov, lahko včasih vseeno povzročimo izredni dogodek ali nesrečo. V ustreznem načrtu opredelimo seznam odgovornih oseb, služb in organizacij, ki so v takem primeru vključene v izvajanje potrebnih ukrepov. Potek dela v zaprtih prostorih redno nadzorujemo, osebi odgovorni za biološko varnost ter za nadzor in varnost vsako leto preverita, kako delo v zaprtih prostorih dejansko poteka. V letnem poročilo o delu za Ministrstvo za okolje in prostor povzamemo dogajanje in novosti. Delo obdobno pregleda tudi ustrezna inšpekcijska služba. Nato se bomo pogovorili o nekaj primerih, ki so vzbudili etične razprave v širši mednarodni javnosti. To so celična linija HeLa (od 1951), južnoafriški projekt Obala (od 1981), poskusi s pridobivanjem funkcije (od 2011), metoda CRISPR – dostopna vsakomur po pošti (od 2017) in popravljanje človeškega genoma (od 2016). Letnice v oklepaju predstavljajo leto začetka etične razprave, večina razprav namreč še ni povsem zaključena in skozi čas dobiva različne poudarke in preobrate.