Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Dodana vrednost raziskovalnih projektov

Peter Krebelj, SŠTS Šiška

Povezovanje znanj je ključno, saj lahko kompetence posameznika dvignemo na višjo raven. Za doseganje nadpovprečnih rezultatov pa je potrebno poskrbeti tudi za dovolj visoko motivacijo dijaka. Mentor poskrbi, da so cilji naloge jasni, zanimivi in predvsem realno izvedljivi. Na SŠTS Šiška z raziskovalno dejavnostjo dijakom ponudimo, da poleg kompetenc, ki jih pridobijo pri pouku, svoja znanja razširijo in poglobijo. Znanja, pridobljena pri rednem delu pouka, lahko s pomočjo takšnih izzivov izpopolnijo in nadgradijo, različna področja pa povežejo v neko celovito rešitev. Nastajajo različni projekti, končne rešitve oz. storitve, kjer so ključna prednost tudi tri različna tehnična področja, ki jih na šoli izvajamo. Povezovanje podjetij in drugih organizacij privede do rešitev, ki so uporabne v realnem svetu in hkrati lahko podajajo usmeritve, kako bi nek problem v podjetju izpopolnili. Ker so končne rešitve tudi izdelki, je vedno v veselje, ko se le ti dejansko zaženejo, saj tako vidimo njihovo praktično uporabnost. Sočasno pa se prikaže tudi možnost nadaljnjega razvoja in odgovori tudi na katero izmed aktualnih tehničnih vprašanj. Z nekaterimi konkretnimi primeri bo prikazano, zakaj je ključno, da se takšni projekti v šolskem okolju odvijajo in kakšna je njihova prava dodana vrednost, saj s povezovanjem znanja dijakov in mentorjev pridemo do novih rešitev. Uporaba tehnologije in odkrivanje zmožnosti, ki jih tehnologija ponuja, pa sta ključna za razvoj tehnike in osebnih kompetenc posameznika.