Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Eksperiment “Razišči me” po korakih FS v živo in na daljavo

Vesna Navodnik Ocvirk, OŠ Griže

Topnost snovi so učenci (devetošolci) odkrivali, raziskovali v živo pri pouku kemije skozi eksperimentalno delo. Pri tem so zapisali kriterije uspešnosti. Skozi eksperiment so spoznali pojme (topljenec, topilo, masni delež snovi, nasičena in nenasičena raztopina) ter izračunali masne deleže snovi. Učenci so eksperimentirali s sladkorjem in vodo, eksperiment je bil preprost. V času pouka na daljavo sem posnela eksperiment na enako temo s pomočjo kamere Huawe, kjer sem učencem predvajala film v zoomu. Pri eksperimentu sem uporabila sladkor in vodo (enak eksperiment kot v času pouka). Učenci so s pomočjo filma zapisali in odkrili pojme (topljenec, topilo, masni delež snovi, nasičena in nenasičena raztopina). Na osnovi pojmov so po sobah utrjevali masne deleže snovi. Učenci so bili tudi na daljavo zelo aktivni. Uri sta bili skrbno načrtovani po elementih FS. Iz obeh ur lahko naredim analizo in sicer, da lahko tudi v času pouka pripravimo kvaliteten eksperiment s pomočjo katerega izvajamo pouk.