Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Kako močna je vrečka?

Mateja Slana Mesarič, OŠ J. Padežnika Maribor

V zadnjem času se je poučevanje zelo spremenilo. Frontalni pouk pogosto dobiva negativni predznak. Uvajajo in preizkušajo se nove oblike in metode dela z učenci. Težnja in želja je po tem, da učencem pripravljamo življenjske situacije iz katerih se učijo. Učenci so vodeno izvajali preizkušanje lastnosti papirnih gradiv, ko se je pogovoru pojavilo vprašanje, zakaj se nekatere papirnate vrečke prej strgajo kot druge? To je bil povod, da sem iz tega vprašanja izvedla krajšo raziskovalno nalogo, posledično pa je nastala raziskovalna naloga, ki je dosegla velik uspeh. Ko smo opredelile katere vrečke so imeli v mislih ob tem vprašanju, smo se lotili načrtovanja dejavnosti. Učenci so v manjših skupinah oblikovali končni cilj, ki ga želijo doseči. Končni cilj, ki so ga oblikovali je bil ugotoviti, vrečke katerega proizvajalca (trgovine) vzdržijo največjo težo nakupa. Naslednja faza je bila faza načrtovanja dejavnosti. Učenci v tem starostnem obdobju vedo kaj želijo doseči, znajo oblikovati in načrtovat dejavnosti in »mini« cilje, ki jih bodo pripeljali do končnega cilja vendar potrebujejo podporo pri sistematizaciji dela. Skupaj z učenci smo pregledali njihove predloge in jih preoblikovali. Ob tem sem morala biti predvsem pozorna nato, da učencem nisem podajala svojih predlogov in rešitev, temveč ob uporabi dobrih vprašanj, njih pripeljala do končne rešitve. Ob tem so učenci povzeli in uporabili vsakdanje izkušnje in pridobljeno znanje. Pri takšni obliki dela je delo učitelja zelo pomembno, postaviti se mora v obliko usmerjevalca in mentorja, stopiti mora iz kože učitelja, ki podaja rešitve ter se zavedati, da učenci zmorejo, potrebujejo le »smerokaz«. Učitelj mora poskrbeti za varno in udobno učno okolje, skrbeti za dobre odnose in klimo v razredu, v vsakem trenutku mora biti pripravljen na dvig motivacije ob tem pa mora z dobrimi temeljnimi vprašanji spodbujat delo.