Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Laboratorijske ali domače vaje iz fizike

Nevio Miklavčić Gimnazija Koper

V času šolanja na daljavo sem napisal nekaj navodil za eksperimentalne vaje, ki jih dijaki lahko izvajajo na domu, brez merilne opreme, ki je na šoli. Namen vaj ni bilo natančno merjenje, temveč originalno poročilo dijaka, kar naj bi dokazovalo, da se je sam potrudil in ni nekaj enostavno prepisal in naložil v spletno učilnico kot »domačo nalogo«, ki jo je rešil sošolec. 

Približno pet vaj je bilo namenjenih za vsak letnik.

Poročila laboratorijskih vaj so bila osnova za oceno pri fiziki od februarja do junija 2021.