Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Metodični postopki poučevanja pri pouku tehnike in tehnologije

Gorazd Fišer, ZRSŠ

V predavanju bom izpostavil možnosti, načine poučevanja, ki spodbujajo učenca za samostojno in aktivno učenje. Ob naštetih načinih bom podal tudi konkretne primere za pouk. Dotaknil se bom načinov oz. metodičnih postopkov kot so npr.: tehnični eksperiment, konstrukcijska naloga, načrtovanje in izdelava izdelka, projekt, proučevanje primera, reševanje problema,… Vsi ti načini naravno ponujajo podlago za avtentične naloge.

Nekatere od teh metodičnih postopkov, ki so pogostejši in učinkoviti pri pouku tehnike in tehnologije, bom opisal nekoliko podrobneje. Gradivo se navezuje na didaktični priročnik avtorja dr. Aberška, Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso. Na primeru bom nakazal razliko med »dobro in slabo« avtentično nalogo. Poskusil bom razložiti, zakaj je npr. problemski pouk boljši od »klasičnega pouka«.