Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Obravnava predpon ob zgodbi

Maja Ilar, OŠ Kašelj

Prispevek prikazuje “strip” oz. pogovor med dečkom in predponami, ki jih sreča. Najprej sreča kilogram, ki mu pojasni, da je iz družine Kilo-tov ter da čaka še ostale člane (kilometer, kilonewton …), saj se skupaj odpravljajo na tekmovanje predpon. Kasneje deček preko pogovorov z enotami spozna, da obstajajo tudi druge družine, npr. Miliji, Hektoti … Vse enote sreča na tekmovanju in izve, na kak način med seboj tekmujejo. Tekmovanje je v obliki nalog, povezanih z razumevanjem in uporabo enot in predpon.

Prispevek predstavlja sam strip, metode dela s stripom (skupinska, lahko tudi na daljavo), uspešnost reševanja nalog, odzive učencev in primerjave v razumevanju z učenci, ki so to snov osvajali na klasičen način.