Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Oglasi in zaščita potrošnika

Marija Frontini, OŠ Šmartno v Tuhinju

Učna ura je bila izvedena »v živo« po vrnitvi iz dela na daljavo. Učenci 5. razreda osnovne šole so v uvodni motivaciji najprej razmišljali o tem, kaj že vedo o oglasih. Povedali so svoje asociacije in naštevali so svoje primere. V obravnavi nove snovi je sledilo branje besedila v učbeniku.  Učenci so prisluhnili besedilu iz učbenika, ki ga glasno preberejo(mo) učiteljica in dobri bralci, ki so razredu. Besedilo so obnovili po metodi podajanke  (jaz začnem, ti nadaljuješ). Postavljali so vprašanja na vseh ravneh in odgovarjali na lastna in tuja vprašanja na vseh ravneh razumevanja. Nato so v  dvojicah rešili učni list. Pravilnost rešitve so preverili  in prilepili v svoj zvezek. Dodatno utrjevanje snovi je bilo izvedeno v obliki kviza na spletni platformi Kahoot.

V zadnjem delu so učenci pripravili predstavitev za različne vrste oglasov po lastni izbiri, ki naj bi bili objavljeni v časopisu, dramatizacijo ali predstavitev oglasa z ilustracijo. Učenci so v bili razporejeni v skupine. Vsaka skupina raziskuje in kasneje seznani sošolce z vrsto oglasa, ki so ga predstavili. Po vsaki predstavitvi oglasa je potekalo glasovanje o “nakupu” oglaševanega izdelka.