Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Onesnaženost reke s plastiko in kemijskimi onesnažili

Ana Lasič, OŠ Toma Brejca

Učenci so v okviru naravoslovnega dne izvedli analizo onesnaženosti reke s plastiko in kemijskimi onesnažili. Problem vpliva človeka na vodne ekosisteme so lahko raziskovali na konkretnem primeru reke v bližini šole (Kamniška Bistrica). Sodelovali smo v mednarodnem projektu Pirati plastike, kjer so mladi s pomočjo natančno izdelane metodologije dejansko vzorčili količino plastike v vodotoku in s tem prispevali pomembne informacije, ki jih bodo raziskovalci iz različnih držav pregledali, obdelali in uporabili za nadaljnjo analizo stanja rek po Evropi. Učenci so bili močno motivirani za raziskovanje, saj se jim je zdela njihova naloga pomembna in zanimiva. Spoznali so dejanske metode vzorčenja in pri njih sodelovali. Na konkretnem primeru so uporabili različne metode (merjenje, beleženje, opazovanje, računanje,…), ki so v uporabi v naravoslovnem raziskovanju in povezali svoje dosedanje znanje.

Celotno raziskovanje smo nadgradili še z kemijsko analizo vode, kjer smo povezali področje kemije, biologije in vpliva človeka na okolje. Glede na rezultate smo preverili kaj vpliva na onesnaženost vodotoka, v kakšni meri se kaže aktivnost človeka in kaj lahko storijo sami za manjšo onesnaženost vodotokov, tako s plastiko kot tudi drugimi onesnažili.