Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Perspektiva pametnih mobilnih tehnologij v pouku naravoslovja

Andrej Šorgo, NMF UM

Pametne mobilne naprave (pametne telefone in tablice) z zaslonom na dotik so postale nepogrešljivi sestavni del življenja in številne spremljajo večji del dneva. Kljub njihovi vseprisotnosti, saj z njimi upravljajo tudi še neopismenjeni otroci pa je njihovo vpeljevanje v redno šolanje obotavljivo, še več, v mnogih šolah celo prepovedano. Obstajajo številni dobri razlogi za skepso pri njihovem uvajanju v pouk. Med najpogosteje navedenimi so argumenti, ki se oplajajo s perspektive nekontrolirane rabe med poukum ali odmori. Mobilnim napravam se pripisuje, da so odvračalci pozornosti, sredstva za goljufanje, povzročajo zasvojenost, omogočajo nepooblaščeno snemanje in spletno nadlegovanje in ustvarjajo neenakost,če  navedemo le nekatere. K temu lahko dodamo med drugim še veliko število tehničnih pomanjkljivosti, pomanjkljivo pripravljenost učiteljev, pomanjkanje opreme in kakovost povezav ter primanjkljaj ustreznih predmetnih didaktik in metodik poučevanja. Ob vseh naštetih pomislekih so mobilne naprave v pouku naravoslovja in kontroliranem okolju lahko učinkovito orodje. Navedimo le nekatere možne načine uporabe v pouku ali za samostojno delo učencev. Mobilne naprave tako omogočajo hiter dostop do virov informacij in so s tem lahko dobrodošel pripomoček za pojasnitev situacij, ki niso bile načrtovane. So multifunkcionalno orodje, ki omogoča beleženje podatkov, fotografiranje, snemanje videa in zvoka, računanje, merjenje časa, navigacijo, predstavljivost in še bi lahko naštevali. V vsak telefon so vgrajeni merilniki, kot so svetlomer, ki omogočajo z uporabo ustreznih aplikacij njihovo pretvorbo v merilne inštrumente in s tem izvedbo številnih meritev in eksperimentov ter njihovo beleženje tako v šoli kot v domačem okolju. Za biologe je lahko zanimiva njihova uporaba v vlogi ključev za določevanje organizmov, z dodatkom nekaterih merilnikov pa tudi izvedbo številnih neinvazivnih poskusov s področja fiziologije (npr. srčni utrip, krvni tlak. Sprejmemo lahko ugotovitev, da ima vsaka metoda poučevanja ali orodje za njegovo izvedbo tudi stranske učinke, ki pa jih je mogoče z ustreznimi postopki in regulacijo zmanjšati ali celo povsem odpraviti.