Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Pomembna je pot! Vrh bo počakal.

Jurij Marhold, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Neobvezni izbirni predmeta računalništvo izvajamo v dveh sklopih. V prvem sklopu se učenci spoznavajo s programskim okoljem Scratch, oziroma nadgrajujejo svoje znanje iz prejšnjih let. Pri tem načrtujemo naloge in dejavnosti  tako, da imajo učenci več možnih poti do rešitve danega problema. V drugem sklopu učenci rešujejo konkreten problem, ki si ga sami izberejo in pri tem ustvarijo uporaben izdelek. Pri tem učenci spoznajo vse faze reševanja problema. Pričnemo z iskanjem idej, razmislimo o možnih ovirah, pripravimo algoritem, si postavimo roke, ugotavljamo kaj že znamo in česa ne. Pri izbiri problema in načrtovanju rešitve morajo učenci upoštevati naslednje zahteve:

  • Če načrtujejo igro, mora biti dovolj dobra (zanimiva), da bi jo igrali njihovi sošolci, starši …
  • Če načrtujejo animacijo, mora zgodba imeti zaplet, vrhunec in razplet.
  • Če načrtujejo uporabni program, mora imeti opredeljeno temo in ciljno publiko.

Pri načrtovanju se z učenci pogovarjamo o tem, kako približno si predstavljajo izdelavo programa, opozarjamo jih na probleme, ki jih bo potrebno rešiti ter se trudimo, da so njihovi načrti znotraj njihovih programerskih sposobnosti. Učenci načrte zapišejo na papir, kamor si zapisujejo tudi svoj napredek in hkrati beležijo vse spremembe od načrtovane poti. Na njihove načrte tudi učitelj zapisuje svoje opombe, vprašanja in njihov napredek ter kaj naj naredijo v naslednjem koraku, da bi bili čim bolj učinkoviti. Na koncu naredimo primerjavo med načrtom in končnim izdelkom, ki se velikokrat razlikujejo. Pomembno je, da te razlike učenci prepoznajo in vedo zakaj je do njih prišlo. Na koncu ni pomembno koliko je izdelek podoben začetni ideji in načrtu.  Večji poudarek dajemo napredku učenca pri reševanju problemov. Pomembno je, da je izdelek na koncu zaključena celota, ki dosega načrtovani namen. Pri tem je pomembno, da stojimo učencu ob strani in ga podpiramo, ko doživlja neprijetna čustva in neuspehe ter se veselimo z njim, ko pride do cilja in uspešno reši svoj izbrani problem.