Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Pomen avtentičnosti za opolnomočenje pismenih potrošnikov

Irena Simčič, ZRSŠ

Vzgoja pismenega potrošnika je izredno pomembna, saj je eden izmed glavnih ciljev politik Evropske unije: mlade izobraževati, da bi postali pismeni potrošniki. Sposobnost preudarnega in odgovornega odločanja potrošnika lahko bistveno prispeva k izboljšanju kvalitete življenja posameznika in družbe. Opolnomočenje pismenega potrošnika se dotika razvoja različnih pismenosti: prehranske, finančne, okoljske in drugih. Poseben poudarek bo namenjen tematiki prehrane in potrošniškega izobraževanja. Z avtentičnimi primeri bomo osvetlili različne vidike opolnomočenja potrošnikov, ki se nanašajo na vzgojo pismenega potrošnika v formalnih in neformalnih okvirih izobraževanja.