Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Poskusi iz vzgona, ki nam pomagajo razumeti plavanje teles

Maja Brenčič, OŠ Mala Nedelja

Učenci pri pouku fizike zelo radi eksperimentirajo v skupinah, še posebej če pri uri obravnavamo temo, ki jo učenci povežejo s primeri iz vsakdanjega življenja. Veliko zanimivih poskusov je povezanih z vzgonom, zato je prispevku je predstavljena obravnava dveh učnih ur na temo Vzgon in plavanje. Učno uro pričnem z motivacijskim poskusom: kroglica plastelina in ladjica iz plastelina. Sledi demonstracijski poskus z Arhimedovim vedrcem, ki učence spodbudi k samosvojemu iskanju vzrokov za rezultat poskusa. Sledi eksperimentiranje v skupinah. Vsaka skupina ob pomoči učnega lista izvede 5 poskusov na temo vzgona: tehtanje uteži v vodi in zraku, poskus z jajcem, potop epruvete, olje lahko plava, potone ali lebdi in merjenje gostote z areometrom. Učenci samostojno ob pomoči učitelja pojasnijo rezultate poskusov in spoznajo Arhimedov zakon. Na koncu je naloga učencev še, da z znanjem, ki so ga pridobili in z uporabo dodatnih virov,  pojasnijo še nekatere primere, zakaj npr. ladje plavajo, zakaj podmornica plava, zakaj se potopi, razložijo poskus s kartezijevim plavačem, pojasnijo plavanje vodnih živalih.