Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Povezujemo znanje kemije z znanjem strojništva

Janja Kogelnik, ŠC Ravne

V svojem povzetku želim predstaviti izkušnje, ki sem jih pridobila pri delu na daljavo z medpredmetnim povezovanjem znanja kemije in strojništva v učnih vsebinah, povezanih z molekulo vode. Tako sem povezala znanje kemije z znanjem strojništva z dijaki 1. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja, to je s strojnimi tehniki, in sicer pri učnem sklopu o vodi, natančneje s področja  zgradbe (oblika) molekule vode. Pri učnih urah kemije so dijaki s pomočjo spletnih informacij in IKT-tehnologije najprej pridobili vse potrebne informacije o molekuli vode. Svoje zapise so oblikovali v zvezke v obliki miselnih vzorcev, tabelskih slik (v programih Whiteboard, Microsoft Word in Padlet) ali pa pripravili plakate s spletnimi orodji (Canwa). Za lažjo predstavo so izdelali tudi molekulo vode iz materialov, ki so jih imeli doma na razpolago. Najpogosteje so uporabili stiropor kroglice različnih velikosti in barv, različno močno napihnjene bele in rdeče balone, perlice za izdelavo nakita, božične okraske okrogle oblike. Za prikaz kemijskih vezi pa najpogosteje zobotrebce, prazne rolice od straniščnega papirja ali papirnatih brisač, ročaje od kuhalnic ali preprosto kar se je našlo v šolski peresnici (svinčniki, barvice, flumastri …). Nastali so zelo zanimivi in inovativni izdelki, ki so predstavljali model molekule vode. Pri učnih urah strojništva, natančneje pri predmetu Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije ali na kratko PMPD, so dijaki pripravili, načrtovali, izdelali 3D-model molekule vode v programu Creo Parametric. Na koncu so s 3D-tiskalnikom 3D-model molekule vode tudi natisnili. Svoje ugotovitve in izdelke so medvrstniško vrednotili.

Rezultat medpredmetnega povezovanja so odlične povratne informacije ter končni izdelek (3D-molekula vode), ki so primer, kako dijaku v okviru obveznega šolanja ponuditi več in ga naučiti za prihodnost, pa čeprav je delo potekalo na daljavo.