Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Projektni dan Voda – delavnica »Kaj povzroča sol v kapljicah morske vode?«


Suzana Čuš, Gimnazija Koper

Projektni dan Voda smo za dijake 1. letnika, zaradi koronavirusnih ukrepov, izpeljali na daljavo. V preteklih letih smo ga izvajali na terenu v Krajinskem parku Strunjan ali na koprski mestni plaži.

Učitelji slovenščine, angleščine, italijanščine, biologije, fizike, kemije, geografije, risanja in slikanja ter športne vzgoje smo organizirali delavnice, v katerih so dijaki aktivno sodelovali v različnih dejavnostih, odkrivali svet vode in se ozaveščali o njenem pomenu.

V kemijski delavnici smo iskali odgovore na vprašanje “Kaj povzroča sol v kapljicah morske vode?”. Delavnico smo izvedli v Zoom-u iz šolskega laboratorija, del eksperimentov pa smo preselili v dijakovo domačo kuhinjo. Dijaki so navodila za delo dobili na delovnem listu objavljenem v spletni učilnici. V prvem delu delavnice so dijaki opazovali demonstracijske eksperimente pri katerih smo določili pH, izmerili električno prevodnost in dokazali prisotnost kloridnega iona v morski vodi. Sledilo je samostojno delo v domači kuhinji ⎼ dijaki so določili gostoto, opazovali spremembe pri ohlajanju nasičene raztopine soli, proučili raztapljanje NaCl, spoznali osnove koligativnih lastnosti raztopin in raziskali navade uživanja soli ter ob tem razvijali zavedanje, da preveč soli škodi. V zadnjem delu delavnice so dijaki v skupinah evalvirali dobljene rezultate in izmenjali mnenja.

Vsak dijak je izbral dve dveurni delavnici, zaključna aktivnost pa je bila priprava poročila, slikovnega in pisnega gradiva ter izmenjava izkušenj.

Utrinke iz delavnic in izdelke smo razstavili na šoli na oglasnih tablah in objavili na spletni strani šole.