Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

Raziskovanje kakovosti vode reke Kokre in zemlje ob reki s hitrimi testi in iskanjem podatkov v različnih virih

Sabina Eršte, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

V prispevku bo prikazana izvedba kemijskega dela naravoslovnega dneva. Dijaki so kot izhodiščni problem dobili nalogo, da raziščejo ali je kopanje v reki Kokri zaradi onesnažene vode nevarno. V dvojicah so  s hitrimi testi  naredili kemijske analize vode za določene parametre, ki vplivajo na kakovost vode ter osnovne kemijske analize zemlje, vzorčene na obrežje reke. Dijaki so primerjali vrednosti nekaterih analiznih parametrov vode in zemlje ter iskali razloge za razlike. Poiskali so ustrezne podatke o kakovosti vode reke Kokre v relevantnih in zanesljivih virih, jih analizirali in utemeljili odgovore  glede na začetno vprašanje. Dijaki skozi izvedbo dejavnosti z enostavnimi laboratorijskimi tehnikami urijo posamezne faze naravoslovno-znanstvenega raziskovanja, pri čemer je poudarek na ustrezni uporabi pripomočkov, pridobivanju podatkov iz virov in ustreznem argumentiranju ugotovitev.