Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (15. oktober 2021)

S pomočjo prečnih veščin do avtentičnosti v projektu ATS STEM

Nataša Zebec, OŠ Desternik – Trnovska vas

Primer bo predstavljen skozi korake raziskovalnega dela, ki so bili vključeni v naše STEM enote. Izvedba je potekala pri predmetih ODS, MAT, TIT, NAR, KEM, LUM, v 7. in 8. razredu. Pri učencih smo razvijali in preverjali  sodelovanje ter komunikacijo, ustvarjalnost in inovativnost,  reševanje problemov, kritično mišljenje in veščine, vezane na posamezen predmet. Učenci so raziskovali odpadke v svoji okolici, elemente, pomembne za človeka, nevarne elemente in realne ter namišljene viruse. V okviru ODS  so učenci razvijali čustveno inteligenco. Učenci so iskali in preizkušali rešitev na zastavljen problem, načrtovali namene učenja in kriterije uspešnosti, razmislili  o dejavnostih, s katerimi bodo razvijali zastavljene veščine. Tako so ves čas reševali probleme in razvijali kritično mišljenje. V ospredju so bile tiste strategije, ki so omogočale maksimalno razvijanje veščin – raziskovalno in terensko delo, diskusijo, merjenje, razvrščanje, izdelavo modelov ter likovno izražanje. Zapisani nameni učenja in kriteriji uspešnosti so bili učencem vodilo skozi njihovo delo, za medvrstniško vrednotenje in samovrednotenje.  Ko so imeli rezultate raziskovanja, so pri vrednotenju uredili podatke, po potrebi še izračunali povprečje in prikazali le-te na različne načine (s preglednicami, z grafi).

Sledila je refleksija, ugotavljanje uspešnosti in napredka pri izvedbi enot, izražanju kritičnega odnosa do opravljenega dela in idej glede nadaljnjega delovanja znotraj posamezne obravnavane vsebine. Za učitelja je bil najbolj pomemben napredek učenca v določeni veščini.  Pri diskusiji posamezne izvedene enote so  učenci izrazili svoja mnenja, predloge in pobude. 

Pri delu smo uporabljali različna digitalna orodja (MS Teams, Mentimeter, Padlet, CANVO, Excel, Photomath ter Mindemeister) in nastali so različni dokazi, čeprav so nekatere enote potekale na daljavo.